FLUSH A/C 5000
Urządzenie do płukania klimatyzacji


Umożliwia oczyszczenie układu klimatyzacji ze starego oleju oraz mechanicznych produktów zużycia sprężarki i uszczelek. Wykonanie płukania układu jest niezbędne po zatarciu się sprężarki lub po znacznym jej zużyciu i należy do czynności konserwatorskich. W starszych układach intensywność schładzania spada wskutek upośledzenia wymiany ciepła przez przylepione osady na wewnętrznych powierzchniach skraplacza i parownika. Płukanie układu za pomocą stacji "FLUSH" pozwala uzyskać fabryczną czystość i przywrócenie parametrów założonych przez konstruktorów. Działanie urządzenia oparte jest na opatentowanym procesie "płukania pulsacyjnego", który nie uszkadza wewnętrznych przestrzeni mechanizmów ani też ich ruchomych elementów. Uporządkowany przepływ powietrza i płynu o ściśle ustalonych parametrach wytwarza gwałtowne uderzenia rozpuszczalnika oddzielonego przez warstwy sprężonego powietrza. Uzyskany efekt jest podobny do szorowania szczotką wewnętrznych powierzchni, do których nie mamy dostępu.


ZDJĘCIA
Urządzenie do płukania klimatyzacji Urządzenie do płukania klimatyzacji Urządzenie do płukania klimatyzacji Urządzenie do płukania klimatyzacji Urządzenie do płukania klimatyzacji Urządzenie do płukania klimatyzacji Urządzenie do płukania klimatyzacji Urządzenie do płukania klimatyzacji Urządzenie do płukania klimatyzacji Urządzenie do płukania klimatyzacji Urządzenie do płukania klimatyzacji Urządzenie do płukania klimatyzacji Urządzenie do płukania klimatyzacji Urządzenie do płukania klimatyzacji

 

Charakterystyka:
 • zasilanie pochodzi z silnika pneumatycznego, nie ma żadnych elementów iskrzących stąd urządzenie jest całkowicie bezpieczne w pracy z rozpuszczalnikami.
 • efekt oczyszczania jest wzmacniany przez dodatkową energię pulsacji ciśnienia pecherzyków gazowych, w ten sposób zużyty olej oraz zanieczyszczenia wewnątrz instalacji zostają szybko oderwane i całkowicie usunięte.
 • w obiegu zostaje wymuszony przepływ detergentu, który rozpuszcza i zabiera wszelkie zanieczyszczenia wewnątrz przewodów kapilarnych skraplacza i parownika.
 • przy okazji przepływu detergentu pod ciśnieniem łatwo wykrywalne i lokalizowane są nieszczelności układu.
Dane techniczne:
 • Pojemność zbiornika: 2l
 • Zasilanie: sprężone powietrze lub azot
 • Ciśnienie: 3,5..7 bar
 • filtry: 1 um, 5 um
 • Wymiary: 430x600x1200
 • Masa: 36kg

Obszerniejsze informacje na temat procedury płukania dostępne są na stronie:
https://www.werther.pl/download/plukanie_klimatyzacji.pdf

Do urządzenie dołączone są standardowo dwie uniwersalne złączki 58142-02.

Wyposażenie dodatkowe:
 • AIR C 51 płyn detergent do klimatyzacji 5l
 • filtr 1 um
 • K0473 EU Zestaw adapterów EUROPA - USA
 • K0472 Azja Zastaw adapterów - klimatyzacja samochodów Japonia-Korea


Pytanie dot. FLUSH A/C 5000

 

  PROMOCJE

Zestaw do ogumienia
WERTHER 255
Podnośnik dwukolumnowy 2500kg
Oferta specjalna, grudzień 2017
Więcej  
Zestaw do ogumienia
Titanium ECOT
Zestaw do ogumienia
Więcej  
Zestaw do ogumienia Galaxy1277 + Titanium 200 Asist
Galaxy1277 + Titanium 200 Asist zestaw do ogumienia
Więcej  
Geometria kół z przetwarzaniem obrazów
MUNSTER 9000 3D
geometria kół z przetwarzaniem obrazów
Więcej  

  NA CZASIE

  BLOG SERWISOWY Werthera