Klimatyzacja samochodowa
Szkolenia


> TERMINY SZKOLEŃ
> REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU SZKOLENIA F-GAZY
> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
> PROGRAM SZKOLEŃ


TERMINY SZKOLEŃ

 • F-GAZY - odzysk substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia, FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • II stopnia: "Diagnostyka i Naprawa Instalacji Klimatyzacyjnych w Samochodach Osobowych"
  (2 dni)

 • III stopnia: "Diagnostyka i Naprawa Elektryki - Elektroniki w Klimatyzacji Samochodowej"
  (2 dni)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Na szkolenia F-GAZY

  Antyspam. Prosze wpisać wynik dodawania liczb 7 i 8


Koszt szkolenia 200-350 zł + VAT w zależności od liczności grupy.
Dla grup 10 i więcej osób organizujemy szkolenia wyjazdowe w uzgodnionym terminie


SZKOLENIA TERENOWE

skontaktuj się z Konsultantem Szkolenia F-gazy


PROGRAM SZKOLEŃ

Od 11 marca 2016 prowadzimy szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych – szkolenia F-GAZ

Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, poz. 881

Uzyskaliśmy Certyfikat UDT nr FGAZ-Z/27/0018/16. Szkolenia F-GAZ zastępują tradycyjne szkolenia I stopnia z klimatyzacji samochodowej, które organizujemy od roku 2001 wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa

Program szkolenia F-GAZ obejmuje następujące zagadnienia:
 1. Normatywy prawne dotyczące obsługiwania systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych. ,
  • definicje i terminy
  • Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego I Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 2006 r.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, poz. 881
  • Karta ewidencji fluorowanych gazów cieplarnianych
  • Sprawozdania roczne dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych
 2. Działanie systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych
 3. Wykorzystanie i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych
  • właściwości czynników chłodniczych
  • potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, z ang. global warming potential)
  • wpływ emisji fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych na środowisko
  • współczynnik ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu
 4. Procedura odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych
 5. Sposoby kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych
  • Metody organoleptyczne
  • Metoda lokalizacji przecieków barwnika wprowadzonego do instalacji
  • Posługiwanie się elektronicznym detektorem przecieków
  • Metoda podciśnieniowa kontroli szczelności
  • Metoda ciśnieniowa kontroli szczelności
 6. Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy
  • przepisy dotyczące przechowywania butli z czynnikiem chłodniczym
  • obowiązkowe oznaczenia na butli z czynnikiem chłodniczym
  • podłączenie butli z czynnikiem chłodniczym do urządzenia obsługowego w celu jego napełnienia
 7. Podłączanie i odłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych
 8. Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego
  • zasady bezpieczeństwa
  • budowa agregatu obsługowego
  • organa sterowania i odczytu
  • przygotowanie instalacji klimatyzacyjnej do odzysku
  • wykonanie czynności odzysku czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji
  • napełnienie układu klimatyzacji
  • kontrola ciśnień

Stopień II przeznaczony jest dla serwisantów klimatyzacji samochodowych z 2-3 letnią praktyką. Dwudniowe szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • budowa, zasada działania sprężarek
 • wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń, rodzaje usterek.
 • narzędzia do serwisu "ogólnego" klimatyzacji
 • narzędzia do serwisu sprężarek
 • płukanie instalacji
 • demontaż sprężarki
 • test sprężarki na stanowisku diagnostycznym

Stopień III przeznaczony jest dla serwisantów klimatyzacji samochodowych z 2-3 letnią praktyką. Dwudniowe szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • budowa i zasada działania układów sterujących klimatyzacją
 • algorytmy sterowania klimatyzatorem zawarte w sterownikach elektronicznych
 • budowa i kontrola czujników w układzie klimatyzacji
 • budowa i kontrola nastawników w układzie klimatyzacji
 • samodiagnoza pokładowa
 • algorytm wyszukiwania uszkodzeń w układzie sterowania klimatyzacją


ZDJĘCIA
Klimatyzacja szkolenia #2 Klimatyzacja szkolenia #3

Klimatyzacja szkolenia #4 Klimatyzacja szkolenia #5

Informacje i zgłoszenia:
Tomasz Girgel, e-mail: girgel@werther.pl
Nieco historii

Klimatyzacja szkolenia Pierwsze samochodowe instalacje klimatyzacyjne montowane były fabrycznie w samochodach od roku 1940. Początkowo nieliczne pojazdy - bo w 1941 roku było to tylko 400 nowych samochodów marki Cadillac sprzedanych w USA - a obecnie setka tysięcy sprzedanych tylko w Polsce - wymagają okresowej specjalizowanej obsługi. Instalacja klimatyzacyjna jest wdzięczną dla serwisów samochodowych dziedziną usług. W zasadzie każdy taki układ powinien zostać poddany przeglądowi już po 12 miesiącach. Po upływie roku - dwóch lat skuteczność funkcjonowania klimatyzatora znacznie spada. Objawia się to wyższą temperaturą powietrza schłodzonego, która powinna wynosić ok. 4 st. C, zaś po pewnym czasie osiąga 10-15 st.C. Aby przywrócić efektywne funkcjonowanie układu w zasadzie wystarczy wykonać typową obsługę instalacji.PROMOCJA PODNOŚNIKÓW


  ELEKTRYKI

Narzędzia do Elektryków
NARZĘDZIA do ELEKTRYKÓW
Więcej  

  WYRÓŻNIENIA

Symulator Linii Diagnostycznej MUNSTER
Złoty medal MTP TTM 2020 dla MUNSTER 9004 3D Hibryd
Więcej  

  PROMOCJE

Geometria kół z przetwarzaniem obrazów
MUNSTER 9000 3D
geometria kół z przetwarzaniem obrazów
Więcej  

  NA CZASIE

RESURS PODNOŚNIKÓW
  BLOG SERWISOWY Werthera  


Werther 20 lat


WERTHER Referencje
Zdjęcia - Wyposażenie warsztatów samochodowych. Podnośniki samochodowe, serwis ogumienia, klimatyzacja samochodowa, wyważarki
Klimatyzacja Szkolenia
Serwis