Klimatyzacja samochodowa
Szkolenia


> TERMINY SZKOLEŃ
> REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU SZKOLENIA F-GAZY
> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
> PROGRAM SZKOLEŃ


TERMINY SZKOLEŃ

 • F-GAZY - odzysk substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia, FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • II stopnia: "Diagnostyka i Naprawa Instalacji Klimatyzacyjnych w Samochodach Osobowych"
  (2 dni)

 • III stopnia: "Diagnostyka i Naprawa Elektryki - Elektroniki w Klimatyzacji Samochodowej"
  (2 dni)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Na szkolenia F-GAZY

  Antyspam. Prosze wpisać wynik dodawania liczb 7 i 8


Koszt szkolenia 200-350 zł + VAT w zależności od liczności grupy.
Dla grup 10 i więcej osób organizujemy szkolenia wyjazdowe w uzgodnionym terminie


SZKOLENIA TERENOWE

skontaktuj się z Konsultantem Szkolenia F-gazy


PROGRAM SZKOLEŃ

Od 11 marca 2016 prowadzimy szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych – szkolenia F-GAZ

Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, poz. 881

Uzyskaliśmy Certyfikat UDT nr FGAZ-Z/27/0002/21. Szkolenia F-GAZ zastępują tradycyjne szkolenia I stopnia z klimatyzacji samochodowej, które organizujemy od roku 2001 wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa. Znajdujemy się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.04/00139/2023

Program szkolenia F-GAZ obejmuje następujące zagadnienia:
 1. Normatywy prawne dotyczące obsługiwania systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych. ,
  • definicje i terminy
  • Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego I Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 2006 r.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, poz. 881
  • Karta ewidencji fluorowanych gazów cieplarnianych
  • Sprawozdania roczne dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych
 2. Działanie systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych
 3. Wykorzystanie i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych
  • właściwości czynników chłodniczych
  • potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, z ang. global warming potential)
  • wpływ emisji fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych na środowisko
  • współczynnik ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu
 4. Procedura odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych
 5. Sposoby kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych
  • Metody organoleptyczne
  • Metoda lokalizacji przecieków barwnika wprowadzonego do instalacji
  • Posługiwanie się elektronicznym detektorem przecieków
  • Metoda podciśnieniowa kontroli szczelności
  • Metoda ciśnieniowa kontroli szczelności
 6. Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy
  • przepisy dotyczące przechowywania butli z czynnikiem chłodniczym
  • obowiązkowe oznaczenia na butli z czynnikiem chłodniczym
  • podłączenie butli z czynnikiem chłodniczym do urządzenia obsługowego w celu jego napełnienia
 7. Podłączanie i odłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych
 8. Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego
  • zasady bezpieczeństwa
  • budowa agregatu obsługowego
  • organa sterowania i odczytu
  • przygotowanie instalacji klimatyzacyjnej do odzysku
  • wykonanie czynności odzysku czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji
  • napełnienie układu klimatyzacji
  • kontrola ciśnień

Stopień II przeznaczony jest dla serwisantów klimatyzacji samochodowych z 2-3 letnią praktyką. Dwudniowe szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • budowa, zasada działania sprężarek
 • wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń, rodzaje usterek.
 • narzędzia do serwisu "ogólnego" klimatyzacji
 • narzędzia do serwisu sprężarek
 • płukanie instalacji
 • demontaż sprężarki
 • test sprężarki na stanowisku diagnostycznym

Stopień III przeznaczony jest dla serwisantów klimatyzacji samochodowych z 2-3 letnią praktyką. Dwudniowe szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • budowa i zasada działania układów sterujących klimatyzacją
 • algorytmy sterowania klimatyzatorem zawarte w sterownikach elektronicznych
 • budowa i kontrola czujników w układzie klimatyzacji
 • budowa i kontrola nastawników w układzie klimatyzacji
 • samodiagnoza pokładowa
 • algorytm wyszukiwania uszkodzeń w układzie sterowania klimatyzacją


ZDJĘCIA
Klimatyzacja szkolenia #2 Klimatyzacja szkolenia #3

Klimatyzacja szkolenia #4 Klimatyzacja szkolenia #5

Informacje i zgłoszenia:
Tomasz Girgel, e-mail: girgel@werther.pl
Nieco historii

Klimatyzacja szkolenia Pierwsze samochodowe instalacje klimatyzacyjne montowane były fabrycznie w samochodach od roku 1940. Początkowo nieliczne pojazdy - bo w 1941 roku było to tylko 400 nowych samochodów marki Cadillac sprzedanych w USA - a obecnie setka tysięcy sprzedanych tylko w Polsce - wymagają okresowej specjalizowanej obsługi. Instalacja klimatyzacyjna jest wdzięczną dla serwisów samochodowych dziedziną usług. W zasadzie każdy taki układ powinien zostać poddany przeglądowi już po 12 miesiącach. Po upływie roku - dwóch lat skuteczność funkcjonowania klimatyzatora znacznie spada. Objawia się to wyższą temperaturą powietrza schłodzonego, która powinna wynosić ok. 4 st. C, zaś po pewnym czasie osiąga 10-15 st.C. Aby przywrócić efektywne funkcjonowanie układu w zasadzie wystarczy wykonać typową obsługę instalacji.PROMOCJA PODNOŚNIKÓW

Wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów

  ELEKTRYKI

Narzędzia do Elektryków
NARZĘDZIA do ELEKTRYKÓW
Więcej  

  WYRÓŻNIENIA

Symulator Linii Diagnostycznej MUNSTER
Złoty medal MTP TTM 2020 dla MUNSTER 9004 3D Hibryd
Więcej  

  PROMOCJE

Geometria kół z przetwarzaniem obrazów
MUNSTER 9000 3D
geometria kół z przetwarzaniem obrazów
Więcej  

  NA CZASIE

RESURS PODNOŚNIKÓW
  BLOG SERWISOWY Werthera  


Werther 20 lat


WERTHER Referencje
Zdjęcia - Wyposażenie warsztatów samochodowych. Podnośniki samochodowe, serwis ogumienia, klimatyzacja samochodowa, wyważarki
Klimatyzacja Szkolenia
Serwis