Klimatyzacja - czynniki chłodnicze i olej sprężarkowy
Porsche
Model samochodu Rok produkcji / uwagi Typ czynnika chłodniczego Ilość czynnika chłodniczego [g] Typ oleju sprężarkowego Ilość oleju sprężarkowego [cm3]
911 od 1993 do 1997 R134a 840 Dens Oil 8 80...120
911 Od 1984 do 1993 R12 1350 Suniso 5GS 100...140
928 od 1990 do 1993 R12 950 Dens Oil 6 260...300
928 od 1990 do 1993              /+ klima z tyłu R12 1150 Dens Oil 6 260...300
944 od 1985 do 1991 R12 950 Dens Oil 6 60...100
968 1993 R134a 860 PAG 100...140
968 1992 R12 950 Dens Oil 6 60...100