Regulacja naciągu pasków klinowych w podnośnikach śrubowych Werther

 

Podczas użytkowania podnośników śrubowych wyposażonych w paski napędowe, może zdarzyć się, że podnośnik nie ma siły podnosić cięższych pojazdów lub w przypadku podnośników synchronicznych, dochodzi do zbyt częstego synchronizowania się wózków. Przyczyną mogą być zbyt luźne paski napędowe.

Kontrola naciągu pasków klinowych jest jedną z podstawowych czynności konserwacyjnych. Zabieg ten należy wykonywać  regularnie:

 • po 7 pierwszych dniach pracy
 • co 3 miesiące

Potrzebne narzędzia:

-2x klucz płaski 13mm

 

Regulacja nie jest skomplikowana i składa się z kilku kroków:

1. PRZEPROWADZAĆ WYŁĄCZNIE PRZY ODCIĘTYM ZASILANIU ELEKTRYCZNYM – wyłącznik główny w położeniu 0

2. Zdjąć plastikową osłonę górną – 2 śruby na klucz 13mm.

3.  Sprawdzić stan techniczny pasków klinowych – przetarcia, deformacja – paski należy wymienić.

4. Poluzować 4 śruby mocujące silnik – klucz 13mm

5. Dokręcając nakrętkę na śrubie stabilizującej silnik napinamy paski.

UWAGA! Nie wolno dokręcać samej śruby – grozi to uszkodzeniem obudowy silnika. Musi ona zostać w pozycji fabrycznej!

Ważne jest też skontrowanie jej drugim kluczem 13mm aby uniemożliwić przypadkowe dokręcenie śruby.

6. Po wyregulowaniu naciągu pasków dokręcamy 4 śruby mocujące silnik, zakładamy osłonę górną.

Na poniższych fotografiach przedstawione są położenia śrub mocujących przed i po naciągnięciu pasków. Położenie jest przykładowe i może się różnić, w zależności od stopnia zużycia pasków.

 

 

 

Resetowanie podnośnika LTW 55 2017 – pulpit z wyświetlaczem cyfrowym

Resetowanie podnośnika LTW 55 z 2017 roku z pulpitem z wyświetlaczem cyfrowym.

Poniższa procedura pozwala zresetować błędy oraz wyrównać pracę wózków, gdy są na różnych wysokościach i podnośnik jest rozsynchronizowany.

Aby zresetować błędy i nierówną pracę kolumn wykonaj poniższe czynności (bardzo ważna kolejność):

 • przełącznik rodzaju pracy ma być ustawiony na pracę wszystkich kolumn
 • wyłącz i włącz zasilanie włącznikiem głównym
 • naciśnij i trzymaj przycisk reset na płycie elektronicznej w pulpicie na kolumnie nr 1 (wewnątrz pulpitu)
 • naciśnij i trzymaj przycisk opuszczania w kolumnie nr 2
 • naciśnij i trzymaj przycisk opuszczania w kolumnie nr 1 (na dużym pulpicie)
 • trzymając wszystkie trzy przyciski podnośnik zacznie się opuszczać i po krótkiej chwili zatrzyma się
 • powtórzyć całą operację jeszcze raz (wyłączyć i włączyć zasilanie, nacisnąć reset, opuszczanie w kolumnie nr 2 i opuszczanie w kolumnie nr 1 i trzymać wciśnięte wszystkie 3 przyciski)
 • podnośnik ponownie po chwili się zatrzyma
 • powtarzać tą operację aż do momentu kiedy wszystkie wózki (na wszystkich kolumnach) znajdą się w skrajnym dolnym położeniu i na wyświetlaczu zgasną błędy.

Należy pamiętać o właściwej kolejności wciskania przycisków.

Jeśli to możliwe przystawić sobie kolumnę nr 2 obok kolumny nr , aby mieć wszystkie przyciski pod ręką, lub skorzystać z pomocy drugiej osoby.

Pulpit LTW55 2017

Płukanie klimatyzacji FLUSH AC 5000

Poniższy film pokazuje jak prawidłowo przeprowadzić płukanie klimatyzacji urządzeniem FLUSH A/C 5000. Jeśli wszystko wykonasz poprawnie efekt jest podobny do oczyszczenia wnętrza szczotką drucianą i dokładnego wydmuchania sprężonym powietrzem.