Resetowanie podnośnika LTW 55 2017 – pulpit z wyświetlaczem cyfrowym

Resetowanie podnośnika LTW 55 z 2017 roku z pulpitem z wyświetlaczem cyfrowym.

Poniższa procedura pozwala zresetować błędy oraz wyrównać pracę wózków, gdy są na różnych wysokościach i podnośnik jest rozsynchronizowany.

Aby zresetować błędy i nierówną pracę kolumn wykonaj poniższe czynności (bardzo ważna kolejność):

  • przełącznik rodzaju pracy ma być ustawiony na pracę wszystkich kolumn
  • wyłącz i włącz zasilanie włącznikiem głównym
  • naciśnij i trzymaj przycisk reset na płycie elektronicznej w pulpicie na kolumnie nr 1 (wewnątrz pulpitu)
  • naciśnij i trzymaj przycisk opuszczania w kolumnie nr 2
  • naciśnij i trzymaj przycisk opuszczania w kolumnie nr 1 (na dużym pulpicie)
  • trzymając wszystkie trzy przyciski podnośnik zacznie się opuszczać i po krótkiej chwili zatrzyma się
  • powtórzyć całą operację jeszcze raz (wyłączyć i włączyć zasilanie, nacisnąć reset, opuszczanie w kolumnie nr 2 i opuszczanie w kolumnie nr 1 i trzymać wciśnięte wszystkie 3 przyciski)
  • podnośnik ponownie po chwili się zatrzyma
  • powtarzać tą operację aż do momentu kiedy wszystkie wózki (na wszystkich kolumnach) znajdą się w skrajnym dolnym położeniu i na wyświetlaczu zgasną błędy.

Należy pamiętać o właściwej kolejności wciskania przycisków.

Jeśli to możliwe przystawić sobie kolumnę nr 2 obok kolumny nr , aby mieć wszystkie przyciski pod ręką, lub skorzystać z pomocy drugiej osoby.

Pulpit LTW55 2017